פגיעה בפרטיות – עבירה פלילית שעונשה פיצוי

פגיעה בפרטיות-  עבירה על חוק יסוד:  כבוד האדם וחירותו.
כאשר מדובר על פגיעה בזכות לפרטיות, מדובר  הלכה למעשה על עבירה על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו הקובע כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו". קביעה זו משמעה כי כל אדם זכאי להכרה בערך פרטיותו וכי לאחרים הסובבים אותו החובה לשמור על פרטיותו ולא להפר או לפגוע אותה. 

פגיעה בפרטיות:  גם עבירה פלילית וגם עוולה אזרחית

על- פי החוק פגיעה בפרטיותו של כל אדם היא לא רק עוולה אזרחית, אלא גם עבירה פלילית. על- פי סעיף 5 לחוק הגנת הפרטיות, העונש על פגיעה בפרטיות עומד על עד 5 שנות  מאסר בפועל. הגשת תביעה/ קובלנה פלילית פרטית בעילת פגיעה בפרטיות, אינה דורשת הוכחת נזק כספי שנגרם כפועל יוצא שלה ובית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי כספי גם ללא הוכחת נזק כספי.  זאת, הן במסגרת של קובלנה פלילית פרטית והן במסגרת תביעה אזרחית. 

מה היא פגיעה בפרטיות  על פי החוק – במה היא באה לידי ביטוי? 

 • החוק אוסר על בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;
 • החוק אוסר על האזנה האסורה על פי חוק;
 • החוק אוסר צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;
 • החוק אוסר פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;
 • החוק אוסר תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה,
 • החוק אוסר העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, 
 • החוק אוסר שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח;
 • החוק אוסר הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם;
 • החוק אוסר הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע;
 • החוק אוסר שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;
 • החוק אוסר פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות 
 • החוק אוסר פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

מה הפיצוי על פגיעה זו?

הזכות לפרטיות היא זכות בסיסית וחוקתית בישראל ומוגנת, כאמור,  על ידי חוק יסוד. החוק מגדיר מפורשות את החובה לשמירה על הפרטיות, קובע מה היא  פגיעה בפרטיות וקובע עוולה פלילית ונזיקית.  גובה הפיצוי בהליכים מסוג זה יכול להגיע מ 50,000 ש"ח ועד 100 ש"ח ללא הוכחת נזק,  ופיצוי גבוה פי כמה מעבר לכך במסלול של הוכחת נזק. משרד עורכי הדין פדרבוש-בן סימון הוא מהמשרדים המובילים בישראל בתחום תביעות לשון הרע, פגיעה בפרטיות ובמגוון תחומים משפטיים אחרים. צרו קשר כבר כעת לליווי אישי ומקצועי ברמה גבוהה.

חדשות נוספות

יצירת קשר