הכירו את חברת מור ייעוץ ניהולי

חברת מור ייעוץ ניהולי מתמחה בליווי תכנון והקמה של מפעלים, החל משלב איתור המיקום בו יוקם המפעל, דרך תכנון המבנה ורצפת הייצור, ליווי שוטף של הפרויקט ותהליכי ההקמה ועד לעבודה השוטפת במפעל.

כיום, החברה מלווה מספר מפעלים בתהליכי התרחבות וצמיחה. על מנת לאפשר ולסייע לתהליך הצמיחה, נבחנו מספר אזורים בארץ אליהם ניתן להעתיק את המפעלים. לאחר תהליך של בחינה מעמיקה, הוחלט להעתיק את המפעלים לאזור התעשייה החדש ברהט שנמצא בתהליכי פיתוח. 

עם המעבר לאזור התעשייה החדש ברהט, מגיעים אתגרים חדשים ולא מוכרים. חלקם בתחומים המקצועיים – תהליכי גיוס עובדים והכשרתם, וחלקם קשורים בעבודה למול מגזרים חדשים ובשילוב של עובדים ממגזרים שונים, בעלי תרבויות ומסורות שונות, שיעבדו אחד לצד השני.

כדי להתמודד עם האתגר, נוצר קשר עם מרכז ריאן. מרכז ריאן הוקם ביוזמת ממשלת ישראל וג'וינט ישראל ומתמחה בגיוס, הכשרה וקידום האוכלוסייה הערבית והבדואית ושילובם בשוק העבודה. 

יחד עם מרכז ריאן, מופו צרכי כח האדם של המפעל עם המעבר וכן צרכי המפעל העתידיים לאחר התרחבות וצמיחה.
ראשית, התבצע סיור של מומחים מטעם מרכז ריאן במפעל על מנת להבין את אופי המפעל, סוג העבודה בו  והעובדים שנדרשים. לאחר מכן גובשה רשימת התפקידים הנדרשים למפעל בעת המעבר. עבור כל תפקיד אופיינו דרישות הגיוס וכן מידת התאמתו של התפקיד לפלחים שונים באוכלוסייה – לדוגמא תפקידים שמתאימים לנשים, תפקידים שמתאימים לצעירים או למבוגרים. בנוסף, לכל תפקיד הוחלט האם קיים צורך בביצוע הכשרה מקצועית, הכשרה במפעל (on the job training) או שילוב של השניים.

לצד אתגרי הגיוס וההכשרה, קיימים אתגרים ומחסומים תרבותיים המתגברים כאשר יש ניסיון לשלב אוכלוסיות שונות במקום עבודה יחיד. אנו שואפים לאמץ את השונות וליצור סביבת עבודה תומכת לכלל העובדים שתאפשר קידום וצמיחה של המפעל לצד עובדים שמרגישים מוערכים ומחויבים לארגון. לצורך כך, ובשיתוף מרכז ריאן, מתוכננת סדנת הסברה לעובדי ומנהלי המפעל בנושא שילוב עובדים מהמגזר הבדואי, מנהגים ומסורות וכן התאמה של שגרת העבודה במפעל לצרכי העובדים בצורה הטובה ביותר.

במישור מקביל ובסיוע מרכז ריאן וזרוע העבודה של משרד הכלכלה אותרו מסלולי מענקים ומימון שנועדו לסייע למפעלים בהקמה בתהליכי גיוס והכשרת עובדים. 

חברת מור יעוץ ממשיכה לתמוך וללוות את המפעלים עד להקמתם באתר החדש ובמהלך העבודה השוטפת. 

חדשות נוספות

יצירת קשר